การ์ดแต่งงาน SP1710 [สีเงินมุก]

฿8.50

การ์ดแต่งงานสีเงินมุุก 2 พับ ขนาด 15.3×21.3 cm.

ใช้กระดาษกระดาษการ์ดขาว ความหนา 180 แกรม

ปั๊มเงินลวดลายหน้าการ์ด พิมพ์ตัวอักษรด้วยเคเงิน