ปฏิทินตั้งโต๊ะ CT.6206 Words Have Power

฿75.00

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2562 ชุด Words Have Power

คำพูดเป็นนาย กายเป็นบ่าว คำพูดบางคำ สร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายคน

ปฏิทินมีขนาดรวมฐาน 8”x 8 1/4″ จำนวน 14 แผ่น / 28 หน้า

กระดาษอาร์ต หนา 250 แกรม เคลือบยูวีและสปอตยูวีเฉพาะจุด

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : Tel : 0-2541-7822 , 063-639-1429, 096-356-9665 Add Friend
Add Line Friend : ggt309